www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Картотека на радиолокатори

Type 408C

Описание на радиолокатора; избрани тактически-технически данни

Изображение 1: Type 408C

Изображение 1: Type 408C

Тактико-технически характеристики
носеща честота: 100 … 120 MHz (low band)
150 … 180 MHz (high band)
период на импулсите:
честота на повторение на импулсите: 200 Hz
продължителност на сондиращия импулс (τ): 10 µs
време на приемане:
мъртво време:
импулсна мощност: 800 кВт
средна мощност:
инструментален обхват: 600 км
разрешаваща способност по разстояние:
точността:
широчина на лъча: 12° (low band)
8° (high band)
необходим брой импулси от целта:
завъртания на антената: 6 об/мин
MTBCF:
MTTR:

Type 408C

Радарът Type 408C е система за ранно предупреждение за въздушна отбрана с голям обсег на действие, работеща в УКВ диапазона. Антената се състои от две диаметрално разположени диполни полета с размери 6 × 14 м с хоризонтална поляризация, което позволява едновременна работа във високочестотния и нискочестотния диапазон. При тези ниски честоти мерките за незабележимост на съвременните изтребители са неефективни. Напротив, резонансът на частите на въздухоплавателното средство с дължина, равна на половината от дължината на вълната (λ/2 е в диапазона от 1 до 1,5 метра), извънредно усилва ехосигналите.

Радарът е мобилен, като неговите модули са разположени на общо 4 автомобила с ремаркета.