www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Картотека на радиолокатори

Type 408C

Описание на радиолокатора; избрани тактически-технически данни

Фиг. 1: Type 408C

Фиг. 1: Type 408C

Тактико-технически характеристики
носеща честота: 100 … 120 MHz (low band)
150 … 180 MHz (high band)
период на импулсите:
честота на повторение на импулсите: 200 Hz
продължителност на сондиращия импулс (τ): 10 µs
време на приемане:
мъртво време:
импулсна мощност: 800 кВт
средна мощност:
инструментален обхват: 600 км
разрешаваща способност по разстояние:
точността:
диаграма на насоченост от антената: 12° (low band)
8° (high band)
необходим брой импулси от целта:
завъртания на антената: 6 об/мин
MTBCF:
MTTR:

Type 408C

Тази страница все още не е преведена на български език.

Моля, опитайте се да прочетете страницата на друг език.

Ако можете да преведете тази страница, моля, изпратете ми този текст. Превода е на доброволни начала и не се заплаща. Обаче името на автора на превода ще бъде публикувано на съответната страница.