www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Картотека на радиолокатори

TRS 2100 «Тигър -S»

Описание на радиолокатора; избрани тактически-технически данни

Изображение 1: TRS 2100 S

Изображение 1: TRS 2100 S

Тактико-технически характеристики
носеща честота: 2 700 … 2 900 MHz
(честотен диапазон «S»)
период на импулсите:
честота на повторение на импулсите:
продължителност на сондиращия импулс (τ):
време на приемане:
мъртво време:
импулсна мощност:
средна мощност:
инструментален обхват: 60 NM (≙ 111 км)
разрешаваща способност по разстояние:
точността:
широчина на лъча:
необходим брой импулси от целта:
завъртания на антената: 15 об/мин
MTBCF: 800 ч.
MTTR: 30 мин

TRS 2100 «Тигър -S»

TRS 2100 «Тигър -S» е тактически радар със среден обсег на действие, работещ в S-обхвата за малки височини. С изключение на двете лампи за усилване на мощността в предавателя, радарът е изцяло оборудван с полупроводници. Той е напълно кохерентен и използва вътрешноимпулсна модулация. Предавателната мощност се генерира от три последователни усилвателни стъпала: транзисторен предусилвател, лампа с бягаща вълна като драйвер и амплитрон като изходно стъпало. Параболичният рефлектор, оформен за генериране на косекансквадратна диаграма на насоченост на антена, е с размери 4,7 × 2,3 м. Антената на системата за идентификация «приятел или враг» (IFF) е интегрирана в антената на първичния радар.

TRS 2105 «Тигър -G» е същият радар, но работещ в C-обхвата с максимален обсег 70 км. И двете версии се изнасят в цял свят, а в някои страни се произвеждат и по лиценз (например в Ирак под обозначението SDA-G). Китай също поръча няколко радара «Тигър» и се предполага, че тяхната технология е била копирана и включена в китайските радари JY-8 и JY-9.

TRS 2100 и TRS 2105 е разработен в края на 70-те години на миналия век и често се използва до края на миналото хилядолетие. Специална версия за френските военновъздушни сили се нарича Aladin.

Галерия със снимки на TRS 2105

Изображение 2: TRS 2105 „Tiger G“