www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Örnekleri - Eski Radarlar

ATCR-22

Radar birimi, taktik-teknik özellikleri açıklaması

Resim 1: ATCR-22 radarının G 14 anteni

Resim 1: ATCR-22 radarının G 14 anteni

Teknik veriler
Çalışma Frekans Aralığı: 1 240 … 1 355 MHz
(L-bandı)
Darbe Tekrarlama Zamanı: 1280 … 1536 µs
Darbe Tekrarlama Frekansı: 430 ± 21,5 Hz
Gönderim Darbe Genişliği (τ): 3 ± 0,3 µs
Alım Süresi:
Ölü Süre:
Darbe Gücü: 1,8 MW
Ortalama Güç: 2,25 kW
Aletli menzil: 200 NM (≙ 370 km)
Menzil Çözünürlüğü:
Konumlandırma Doğruluğu:
Işın demet açısı: 1,2° ± 0,15°
Bir Dönüşteki İsabet Oranı:
Anten Dönüş Adedi: 6 devir/dak
MTBCF:
MTTR:

ATCR-22

ATCR-22 L-bandında çalışan, seyir halindeki uçakları gözlemlemekte (en-route) kullanılan bir radardı.

Bu radar Selenia firması tarafından ATCR-2TI radarı esas alınarak geliştirildi ve G 14 tipi daha büyük bir antene sahipti. Bir dönel paraboloit kesiti biçimine sahip yansıtıcısının boyutları 13,7 · 6,8 m idi. Yansıtıcı yüzeyinin artması sayesinde anten kazancı bir hayli iyileşmiş ve 36 … 36.5 dB gibi bir seviyeye ulaşmıştı. Rüzgâr yükü etkisini azaltmak için yansıtıcı ince alüminyum çubuklardan örülmüş kafes biçiminde imal edilmiştir. Buna rağmen bir hafif rüzgârdan bile etkilenen bu anten istinasız bir radom mahfaza içine alınmıştır. Antendeki yansıtıcının odak noktasında üst üste monte edilmiş iki adet ışıma boynuzu bulunur. Bunun sonucu olarak düşey açıda birbiri üzerinde iki adet ışıma çizgesi meydana gelir. Bu ikisinin oluşturduğu toplam çizge kosekant-kare karakteristiğe sahiptir. Polarizasyon tipi doğrusal ya da dairesel olarak seçilebilir.

Radarın eşzamanlayıcısı menzil aşımları sonucu ortaya çıkan kör hızları ve hatalı ölçümleri önlemek için 6-kademeli darbe periyodu üretir. Darbeler sırayla 1280 µs, 1600 µs, 1344 µs, 1536 µs, 1408 µs ve 1472 µs bireysel sürelerle yollanır ve gönderim yine aynı sırayla baştan itibaren tekrarlanarak devam eder.

ATCR-22 radarının İsveç Kraliyet Hava Kuvvetlerinde kullanılan tipinin adı PS-825 idi.

ATCR-22 radar resim galerisi

Resim 2: G 14 anteninin anten çizgesi
(yeşil renk: üst çizge; morumsu renk: ana çizge)