www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Principiile Radiolocaţiei

ATCR-22

Scurtă prezentare radarului, date tehnico-tactice

Ilustrație 1: Antena G 14 a ATCR-22

Ilustrație 1: Antena G 14 a ATCR-22

Date tehnico-tactice
frecvența de lucru: 1 240 … 1 355 MHz
(bande L)
perioadă de repetiţie a impulsurilor: 1280 … 1536 µs
frecvenţa de repetiţie a impulsurilor: 430 ± 21,5 Hz
durata impulsului de sondaj (τ): 3 ± 0,3 µs
timpul de recepţie:
timpul mort:
puterea în impuls: 1,8 MW
puterea medie: 2,25 kW
distanţa maximă fără ambiguităţi: 200 NM (≙ 370 km)
capacitatea de separare în distanță:
precizia de măsurare:
lățimea diagramei de directivitate: 1,2° ± 0,15°
numărul de impulsuri recepţionate:
viteza de rotire a antenei: 6 ture/minut
MTBCF:
MTTR:

ATCR-22

ATCR-22 era un radar de rută care funcționa în banda de frecvență L.

Radarul a fost dezvoltat de Selenia pe baza ATCR-2TI și a primit o antenă mai mare odată cu G 14. Reflectorul este o decupare a unui paraboloid de revoluție și are dimensiunile de 13,7 · 6,8 m. Această mărire a suprafeței reflectorului a dus la o îmbunătățire semnificativă a câștigului antenei (36 … 36,5 dB). Pentru a reduce sarcina vântului, reflectorul a fost construit dintr-o structură de grilă din tuburi subțiri de aluminiu. Deoarece această suprafață mare este totuși foarte sensibilă chiar și la un vânt moderat, această antenă a fost operată aproape invariabil sub un radome de protecție. Antena are două radiatoare tip corn montate unul peste celălalt în punctul focal și, prin urmare, formează două diagrame de antenă decalate vertical. În concluzie, ambele diagrame au aproximativ o caracteristică Cosecans². Polarizarea poate fi fie liniară, fie circulară.

Blocul sincron al radarului generează perioade de impulsuri eșalonate de șase ori pentru a preveni vitezele oarbe sau măsurătorile false datorate unor măsurători ambigue ale distanței. Durata fiecărei perioade de impulsuri este de 1280 µs, 1600 µs, 1344 µs, 1536 µs, 1408 µs și 1472 µs (în această ordine).

Radarul ATCR-22 a fost denumit PS-825 în cadrul Forțelor Aeriene Regale Suedeze.

Galerie foto a ATCR-22

Ilustrație 2: Diagramele de antenă ale antenei G 14
(verde: diagrama superioară; magenta: diagrama principală)