www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Картотека на радиолокатори

ATCR-22

Описание на радиолокатора; избрани тактически-технически данни

Изображение 1: Антена G 14 на ATCR-22

Изображение 1: Антена G 14 на ATCR-22

Тактико-технически характеристики
носеща честота: 1 240 … 1 355 MHz
(честотен диапазон «L»)
период на импулсите: 1280 … 1536 µs
честота на повторение на импулсите: 430 ± 21,5 Hz
продължителност на сондиращия импулс (τ): 3 ± 0,3 µs
време на приемане:
мъртво време:
импулсна мощност: 1,8 МВт
средна мощност: 2,25 кВт
инструментален обхват: 200 NM (≙ 370 км)
разрешаваща способност по разстояние:
точността:
широчина на лъча: 1,2° ± 0,15°
необходим брой импулси от целта:
завъртания на антената: 6 об/мин
MTBCF:
MTTR:

ATCR-22

ATCR-22 е трасов първиченобзорен радиолокатор, работещ в честотната лента L.

Радарът е разработен от Selenia на базата на ATCR-2TI и получава по-голяма антена с модела G 14. Рефлекторът представлява изрезка от параболоид с въртеливо движение и има размери 13,7 · 6,8 м. Това увеличение на площта на рефлектора доведе до значително подобряване на коефициента на усилване на антената (36 … 36,5 dB). За да се намали ветровото натоварване, рефлекторът е изграден от решетъчна структура от тънки алуминиеви тръби. Тъй като тази голяма площ е много чувствителна дори към умерен вятър, тази антена почти винаги се използва под защитен купол. Антената има два рогови излъчвателя, монтирани един над друг във фокусната точка, като по този начин се образуват две вертикално изместени антенни диаграми. В обобщение и двете диаграми имат приблизително косекансквадратна диаграма на насоченост. Поляризацията може да бъде линейна или кръгова.

Синхронният блок на радара генерира шесткратно разместени периоди на импулсите, за да се предотвратят слепи скорости или фалшиви измервания, дължащи се на двусмислени измервания на разстояние. Продължителността на всеки импулсен период е 1280 µs, 1600 µs, 1344 µs, 1536 µs, 1408 µs и 1472 µs (в този ред).

Радарът ATCR-22 е обозначен като PS-825 в Кралските шведски военновъздушни сили.

Галерия със снимки на ATCR-22

Изображение 2: Антенни диаграми на антената G 14
(зелено: горна диаграма; магента: основна диаграма)