www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Картотека на радиолокатори

ATCR-2

Описание на радиолокатора; избрани тактически-технически данни

Фиг. 1: ATCR-2

Фиг. 1: ATCR-2 Antenna

Тактико-технически характеристики
носеща честота: 1 250 MHz … 1 350 MHz
(честотен диапазон «L»)
период на импулсите:
честота на повторение на импулсите: triple staggered
продължителност на сондиращия импулс (τ):
време на приемане:
мъртво време:
импулсна мощност: 2 МВт
средна мощност:
инструментален обхват: 300 км
разрешаваща способност по разстояние:
точността:
диаграма на насоченост от антената: 1,25°
необходим брой импулси от целта:
завъртания на антената:
MTBCF:
MTTR:

ATCR-2

Тази страница все още не е преведена на български език.

Моля, опитайте се да прочетете страницата на друг език.

Ако можете да преведете тази страница, моля, изпратете ми този текст. Превода е на доброволни начала и не се заплаща. Обаче името на автора на превода ще бъде публикувано на съответната страница.