www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Картотека на радиолокатори

AN/SPS-3

Описание на радиолокатора; избрани тактически-технически данни

Фиг. 1: AN/SPS-3, Чертеж на антената

Фиг. 1: AN/SPS-3, Чертеж на антената

Тактико-технически характеристики
носеща честота: 9 003 … 9 168 MHz и
9 345 … 9 405 MHz
(честотен диапазон «X»)
период на импулсите:
честота на повторение на импулсите: 3000 или 1500 Hz
продължителност на сондиращия импулс (τ): 0,25; 0,33 или 1,33 µs
време на приемане:
мъртво време:
импулсна мощност: 2×200 кВт
средна мощност:
инструментален обхват: 25 NM (≙ 46 км)
разрешаваща способност по разстояние:
точността:
диаграма на насоченост от антената:
необходим брой импулси от целта:
завъртания на антената:
MTBCF:
MTTR:

AN/SPS-3

Тази страница все още не е преведена на български език.

Моля, опитайте се да прочетете страницата на друг език.

Ако можете да преведете тази страница, моля, изпратете ми този текст. Превода е на доброволни начала и не се заплаща. Обаче името на автора на превода ще бъде публикувано на съответната страница.