www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Картотека на радиолокатори

SK

Описание на радиолокатора; избрани тактически-технически данни

Фиг. 1: SK Air search radar at Battleship Texas (BB-35), © 2002 P. R. Yarnall, NavSource Naval History.

Фиг. 1: SK Air search radar at Battleship Texas (BB-35), © 2002 P. R. Yarnall,
NavSource Naval History.

Тактико-технически характеристики
носеща честота: 200 MHz
(честотен диапазон «VHF»)
период на импулсите:
честота на повторение на импулсите:
продължителност на сондиращия импулс (τ): 5 µs
време на приемане:
мъртво време:
импулсна мощност: 200 … 250 кВт
средна мощност:
инструментален обхват: 162 mi (≙ 300 км)
разрешаваща способност по разстояние: 550 м
точността: ±90 m, ±3°
диаграма на насоченост от антената: 10°
необходим брой импулси от целта:
завъртания на антената: 4,5 об/мин
MTBCF:
MTTR:

SK

Тази страница все още не е преведена на български език.

Моля, опитайте се да прочетете страницата на друг език.

Ако можете да преведете тази страница, моля, изпратете ми този текст. Превода е на доброволни начала и не се заплаща. Обаче името на автора на превода ще бъде публикувано на съответната страница.