www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Urządzenia radiolokacyjne

AN/FPS-23

Krótki opis radaru, dane techniczno-taktyczne

Rysunek 1: AN/FPS-23, na stanowisku centralnym, nadający w dwóch różnych kierunkach.

Rysunek 1: AN/FPS-23, na stanowisku centralnym, nadający w dwóch różnych kierunkach.

Specyfikacja techniczna
Pasmo częstotliwości: 475 … 525 MHz
(pasma UHF)
Okres powtarzania impulsów:
Częstotliwość powtarzania impulsów:
Szerokość impulsu (τ):
Czas odbioru sygnału echa:
Czas zwrotu:
Moc impulsowa:
Moc średnia: 1 kW
Zasięg instrumentalny:
Rozróżnialność w odległości:
Dokładność / Błąd określania:
Szerokość wiązki anteny:
Liczba ech odebranych - sondowań:
Liczba obrotów anteny radaru:
MTBCF:
MTTR:

AN/FPS-23

AN/FPS-23, zwany „Fluttar“ (od: flutter radar) ze względu na trzepoczący wyświetlacz, był radarem bistatycznym pracującym w paśmie UHF. Rozmieszczono ją w pozycjach nadawczych i odbiorczych oddalonych od siebie o około 50 mil (≙ 80 km). AN/FPS-23 był radarem o fali ciągłej działającym jako radar zaporowy, wykorzystujący głównie efekt Dopplera do wykrywania samolotów penetrujących ścieżkę między nadajnikiem (AN/FPT-4) a odbiornikiem (AN/FPR-2).

AN/FPS-23 był używany do obniżenia dolnej granicy dozoru radarowego pomiędzy AN/FPS-19 w linii DEW w Ameryce Północnej. Miała ona jednak niewielką wartość z powodu wielu fałszywych alarmów.

Pierwsze użycie AN/FPS-23 miało miejsce około 1955 roku w starszej kanadyjskiej linii „Mid Canada Line“, będącej prekursorem późniejszej linii DEW. Radary te zostały wycofane z eksploatacji pod koniec 1963 roku.

Galeria zdjęć AN/FPS-23

Rysunek 2: Antena nadajnika UHF Fluttar

Rysunek 3: Nadajnik Fluttar

Rysunek 4: Odbiornik w 1955 r.