www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Картотека на радиолокатори

AN/MPG-1

Описание на радиолокатора; избрани тактически-технически данни

Фиг. 1: AN/MPG-1 antenna and pedestal

Фиг. 1: AN/MPG-1 antenna and pedestal

Тактико-технически характеристики
носеща честота: 9 090 MHz
(честотен диапазон «X»)
период на импулсите:
честота на повторение на импулсите: 1 024 Hz (PPI),
4 097 Hz (Tracking)
продължителност на сондиращия импулс (τ):
време на приемане:
мъртво време:
импулсна мощност: 35 кВт
средна мощност:
инструментален обхват: 25 км
разрешаваща способност по разстояние:
точността: ±3%, ±2°
диаграма на насоченост от антената: 0,55°
необходим брой импулси от целта:
завъртания на антената:
MTBCF:
MTTR:

AN/MPG-1

Тази страница все още не е преведена на български език.

Моля, опитайте се да прочетете страницата на друг език.

Ако можете да преведете тази страница, моля, изпратете ми този текст. Превода е на доброволни начала и не се заплаща. Обаче името на автора на превода ще бъде публикувано на съответната страница.