www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Urządzenia radiolokacyjne

AN/TPN-14

Krótki opis radaru, dane techniczno-taktyczne

Rysunek 1: AN/TPN-14

Rysunek 1: AN/TPN-14

Specyfikacja techniczna
Pasmo częstotliwości: 7 750 … 8 400 MHz
(pasma C/X)
Okres powtarzania impulsów:
Częstotliwość powtarzania impulsów: 1 200 Hz
Szerokość impulsu (τ): 0,2 ±0,05 lub
0,8 ±0,1 µs
Czas odbioru sygnału echa:
Czas zwrotu:
Moc impulsowa: 200 ±25 kW
Moc średnia:
Zasięg instrumentalny: 40 NM (≙ 74 km)
Rozróżnialność w odległości:
Dokładność / Błąd określania:
Szerokość wiązki anteny:
Liczba ech odebranych - sondowań:
Liczba obrotów anteny radaru:
MTBCF:
MTTR:

AN/TPN-14

AN/TPN-14 to precyzyjny radar podejścia działający na granicy pasma C i pasma X. Zasadniczo jest to modyfikacja AN/TPN-8, która została zainstalowana w kontenerze o długości 12 stóp w standardzie ISO. Jest to podstawa systemu antenowego, zawiera technologię nadajnika/odbiornika radarowego, stację roboczą z wyświetlaczem wizualnym do obsługi awaryjnej, dwa radia lotnicze (VHF i UHF) oraz łącze radiowe do sterowni podejścia (lub do pojazdu RAPCON).

Galeria zdjęć AN/TPN-14

Rysunek 2: Widok wnętrza AN/TPN-14 od strony wejścia

Rysunek 3: Zespół wyświetlacza wizualnego AN/TPN-14 dla kontroli podejścia

Quelle: