www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Картотека на радиолокатори

AN/TPN-14

Описание на радиолокатора; избрани тактически-технически данни

Фиг. 1: AN/TPN-14

Фиг. 1: AN/TPN-14

Тактико-технически характеристики
носеща честота: 7 750 … 8 400 MHz
(честотни диапазони «C/X»)
период на импулсите:
честота на повторение на импулсите: 1 200 Hz
продължителност на сондиращия импулс (τ): 0,2 ±0,05 или
0,8 ±0,1 µs
време на приемане:
мъртво време:
импулсна мощност: 200 ±25 кВт
средна мощност:
инструментален обхват: 40 NM (≙ 74 км)
разрешаваща способност по разстояние:
точността:
диаграма на насоченост от антената:
необходим брой импулси от целта:
завъртания на антената:
MTBCF:
MTTR:

AN/TPN-14

Тази страница все още не е преведена на български език.

Моля, опитайте се да прочетете страницата на друг език.

Ако можете да преведете тази страница, моля, изпратете ми този текст. Превода е на доброволни начала и не се заплаща. Обаче името на автора на превода ще бъде публикувано на съответната страница.