www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Картотека на радиолокатори

AN/TPN-12

Описание на радиолокатора; избрани тактически-технически данни

Фиг. 1: AN/TPN-12

Фиг. 1: AN/TPN-12
© 2009 Ron Gilbert www.ipernity.com

Тактико-технически характеристики
носеща честота: 9 000 … 9 160 MHz
(честотен диапазон «X»)
период на импулсите:
честота на повторение на импулсите: 1 500 Hz
продължителност на сондиращия импулс (τ): 0,55 µs
време на приемане:
мъртво време:
импулсна мощност: 150 кВт
средна мощност: 120 W
инструментален обхват: 40 NM (≙ 74 км)
разрешаваща способност по разстояние: 90 м, или 1%
точността:
диаграма на насоченост от антената:
необходим брой импулси от целта:
завъртания на антената:
MTBCF:
MTTR:

AN/TPN-12

Тази страница все още не е преведена на български език.

Моля, опитайте се да прочетете страницата на друг език.

Ако можете да преведете тази страница, моля, изпратете ми този текст. Превода е на доброволни начала и не се заплаща. Обаче името на автора на превода ще бъде публикувано на съответната страница.