www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Картотека на радиолокатори

AN/SPN-6

Описание на радиолокатора; избрани тактически-технически данни

Фиг. 1: AN/SPN-6

Фиг. 1: AN/SPN-6

Тактико-технически характеристики
носеща честота: 3 550 … 3 700 MHz
(честотен диапазон «F»)
период на импулсите:
честота на повторение на импулсите: 760 Hz
продължителност на сондиращия импулс (τ): 0,33 или 1,25 µs
време на приемане:
мъртво време:
импулсна мощност: 500 кВт
средна мощност:
инструментален обхват:
разрешаваща способност по разстояние:
точността:
диаграма на насоченост от антената:
необходим брой импулси от целта:
завъртания на антената: 15 или 30 об/мин
MTBCF:
MTTR:

AN/SPN-6

Тази страница все още не е преведена на български език.

Моля, опитайте се да прочетете страницата на друг език.

Ако можете да преведете тази страница, моля, изпратете ми този текст. Превода е на доброволни начала и не се заплаща. Обаче името на автора на превода ще бъде публикувано на съответната страница.