www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Картотека на радиолокатори

AN/TPS-27

Описание на радиолокатора; избрани тактически-технически данни

Фиг. 1: Cutaway view of the Paraballon Antenna with AN/TPS-27.

Фиг. 1: Cutaway view of the Paraballon Antenna with AN/TPS-27.

Тактико-технически характеристики
носеща честота: 2 700 … 2 900 MHz
(честотен диапазон «S»)
период на импулсите:
честота на повторение на импулсите: 300 Hz
продължителност на сондиращия импулс (τ): 6 ±0,5 µs
време на приемане:
мъртво време:
импулсна мощност: 3,5 MВт
средна мощност: 6,3 кВт
инструментален обхват: 250 NM (≙ 463 км)
разрешаваща способност по разстояние:
точността:
диаграма на насоченост от антената:
необходим брой импулси от целта:
завъртания на антената:
MTBCF:
MTTR:

AN/TPS-27

Тази страница все още не е преведена на български език.

Моля, опитайте се да прочетете страницата на друг език.

Ако можете да преведете тази страница, моля, изпратете ми този текст. Превода е на доброволни начала и не се заплаща. Обаче името на автора на превода ще бъде публикувано на съответната страница.