www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Картотека на радиолокатори

AR-1

Описание на радиолокатора; избрани тактически-технически данни

Изображение 1: AR-1

Изображение 1: AR-1

Тактико-технически характеристики
носеща честота: 2 750 … 3 050 MHz
(честотен диапазон «S»)
период на импулсите: 700 Hz
честота на повторение на импулсите: 1 µs
продължителност на сондиращия импулс (τ):
време на приемане:
мъртво време:
импулсна мощност: 2 × 650 кВт
средна мощност: 2 × 455 Вт
инструментален обхват: 70 NM (≙ 130 км)
разрешаваща способност по разстояние:
точността:
широчина на лъча:
необходим брой импулси от целта:
завъртания на антената: 15 об/мин
MTBCF:
MTTR:

AR-1

AR-1 е двуизмерен радар за контрол на въздушното движение в S-обхвата, разработен от DECCA (по-късно: Siemens-Plessey) за много кратко време от компоненти на други радари на тази компания. Радарът отговаря както на военните, така и на гражданските изисквания за контрол на подхода към летище.

AR-1 е радар с честотно разнообразие, състоящ се от два предавателя, оборудвани с механично настройващи се магнетрони, два приемника, всеки от които с клистрон като честотно стабилен генератор на приемника и лампа с бягаща вълна като нискошумен радиочестотен предусилвател. AR-1 използва аналогова система за селекция на движещи се цели (СДЦ). Имаше няколко различни конфигурации на индикатора с новите индикатори за кръгов обзор с фиксирани отклоняващи бобини.

Антената на AR-1 е само хоризонтално линейно поляризирана. Новаторската форма на рефлектора с косекансквадратна диаграма на насоченост на антена беше пример за много други радари до Watchman.

AR-1 беше инсталиран на много международни летища, например в София от 1966 г.