www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Grondbeginselen

ASR 5

Beschrijving van de radarset, tactisch-technische kenmerken

Figuur 1: ASR 5

Figuur 1: ASR 5 on airport in Miramar (California, USA) in 1972

Specificaties
Frequentie: 2 700 … 2 900 MHz
(S-band)
Pulsherhalingstijd (PRT):
Pulsherhalingsfrequentie (PRF): 710 … 1 200 Hz
Pulsduur (τ): 0,833 µs
Ontvangsttijd:
Dode tijd:
Piekvermogen: 425 kW
Gemiddeld vermogen: 380 W
Instrumented Range: 60 NM (≙ 111 km)
Afstandsresolutie: 187 m
Nauwkeurigheidsgraad: ± 2%
Bundelbreedte: 1,5°
hits per scan:
Rotatiesnelheid: 15 min⁻¹
MTBCF:
MTTR:

ASR 5

De ASR 5 was een pulsgemoduleerde luchthavenradar, werkend in de S-band. De radar gebruikte een antenne met een 5,18 m brede parabolische reflector met een antenneversterking van 34 dB. De antenne vormde een waaiervormige stralingspatroon dat elevatiehoeken van -3° tot +30° bestreek. De polarisatie kon worden omgeschakeld van lineaire verticale polarisatie naar circulaire polarisatie.

In 1973 werd de antenne gewijzigd en kreeg hij een extra hoornstraler, die alleen voor de ontvangst werd gebruikt. Het werd gebruikt voor een betere onderdrukking van vaste doelen op korte afstand en tegelijkertijd een betere ontvangst op lange afstand.

In de jaren zestig en zeventig werd de ASR 5 op veel vliegvelden gebruikt. In het begin van de jaren negentig werden ze grotendeels vervangen door de ASR-9.

De ASR 5 werd ook gebruikt op militaire vliegvelden onder de naam AN/FPN-47. Zender- en ontvangerapparatuur waren identiek, maar er werden verschillende beeldschermen gebruikt. De AN/FPN-47 gebruikte de OA-4754/FPN-47 beeldschermen, terwijl de civiele versie de AN/CPN-18 beeldschermen gebruikte. Op het vliegveld Miramar in Californië (figuur 1) waren beide beeldschermsystemen zelfs met elkaar verbonden, aangezien het vliegveld gedeeltelijk voor militaire doeleinden werd gebruikt door de jachtwapenschool van de Amerikaanse marine.

Bron: