www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Картотека на радиолокатори

AN/FPN-32

Описание на радиолокатора; избрани тактически-технически данни

Фиг. 1: The mobile version of the AN/FPN-32, the Terminal Area Radar STAR, from an advertisement in 1954.

AN/FPN-32, © 1954 Laboratory For Electronics, Inc.

Фиг. 1: The mobile version of the AN/FPN-32, the Terminal Area Radar STAR, from an advertisement in 1954.

Тактико-технически характеристики
носеща честота: честотен диапазон «S»
период на импулсите:
честота на повторение на импулсите:
продължителност на сондиращия импулс (τ):
време на приемане:
мъртво време:
импулсна мощност:
средна мощност:
инструментален обхват: 50 mi (≙ 80 км)
разрешаваща способност по разстояние:
точността:
диаграма на насоченост от антената:
необходим брой импулси от целта:
завъртания на антената:
MTBCF:
MTTR:

AN/FPN-32

Тази страница все още не е преведена на български език.

Моля, опитайте се да прочетете страницата на друг език.

Ако можете да преведете тази страница, моля, изпратете ми този текст. Превода е на доброволни начала и не се заплаща. Обаче името на автора на превода ще бъде публикувано на съответната страница.