www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Картотека на радиолокатори

AN/SPS-4

Описание на радиолокатора; избрани тактически-технически данни

Фиг. 1: AN/SPS-4

Фиг. 1: AN/SPS-4

Тактико-технически характеристики
носеща честота: 5 450 … 5 825 MHz
(честотен диапазон «C»)
период на импулсите:
честота на повторение на импулсите: 625 … 650 Hz
продължителност на сондиращия импулс (τ): 0,37 … 1,3 µs
време на приемане:
мъртво време:
импулсна мощност: 180 кВт
средна мощност:
инструментален обхват: 20 NM (≙ 37 км)
разрешаваща способност по разстояние:
точността:
диаграма на насоченост от антената: 1,7° … 2,3°
необходим брой импулси от целта:
завъртания на антената: 5 или 15 об/мин
MTBCF:
MTTR:

AN/SPS-4

Тази страница все още не е преведена на български език.

Моля, опитайте се да прочетете страницата на друг език.

Ако можете да преведете тази страница, моля, изпратете ми този текст. Превода е на доброволни начала и не се заплаща. Обаче името на автора на превода ще бъде публикувано на съответната страница.