www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Картотека на радиолокатори

AN/CPN-18

Описание на радиолокатора; избрани тактически-технически данни

Изображение 1: AN/CPN-18

Изображение 1: AN/CPN-18

Тактико-технически характеристики
носеща честота: 2 700 … 2 900 MHz
(честотен диапазон «S»)
период на импулсите:
честота на повторение на импулсите: 1 500 Hz (или 900 Hz)
продължителност на сондиращия импулс (τ): 0,5 µs (или 1 µs)
време на приемане:
мъртво време:
импулсна мощност: 500 кВт
средна мощност:
инструментален обхват: 53 или 70 NM
разрешаваща способност по разстояние:
точността:
широчина на лъча:
необходим брой импулси от целта:
завъртания на антената:
MTBCF:
MTTR:

AN/CPN-18

AN/CPN-18 е радар за контрол на въздушното движение със среден обсег на действие, работещ в S-обхвата и част от системата за контрол на подхода. Радарът открива и определя местоположението на целеви знаци в радиус от 53 морски мили (≙ 98 км) около летището, показва информацията за целта на диспечерите и им позволява да насочат въздухоплавателното средство към летището и да подпомогнат кацането. (Това става с помощта на радиовръзка, чието оборудване не е част от радара: т.нар. “voice controlled”, «гласово управление»). В сътрудничество с друго помощно средство (SSR) радарът може също така да извършва идентификация на целите и позволява самолетът да бъде насочван далеч отвъд обхвата на откриване на радара.

Модернизациите AN/CPN-18A, -18C и -18D се различават по прицелните устройства и по някои параметри на синхронизацията.

Източник: