www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Urządzenia radiolokacyjne

AN/TPS-25

Krótki opis radaru, dane techniczno-taktyczne

Rysunek 1: AN/TPS-25

Rysunek 1: AN/TPS-25

Specyfikacja techniczna
Pasmo częstotliwości: 9 375 ±30 MHz
(pasma X)
Okres powtarzania impulsów:
Częstotliwość powtarzania impulsów: 1850 Hz
Szerokość impulsu (τ): 0,5 µs
Czas odbioru sygnału echa:
Czas zwrotu:
Moc impulsowa: 45 kW
Moc średnia: 43 W
Zasięg instrumentalny: 80 km
Rozróżnialność w odległości: 79 m
Dokładność / Błąd określania: ±0,15°
Szerokość wiązki anteny: 10° (search) or 2° (track)
(switchable)
Liczba ech odebranych - sondowań:
Liczba obrotów anteny radaru:
MTBCF:
MTTR:

AN/TPS-25

AN/TPS-25 czyli Moving Target Location Radar (MTLR) to przenośny radar pola walki działający w dwóch wymiarach w paśmie X. Radar wyświetla kąt boczny i zasięg oraz akustycznie informuje o obecności ruchomego celu. Może pracować naprzemiennie w dwóch różnych trybach: wyszukiwanie i śledzenie miejsc docelowych. Jest to klasyczny radar niekoherentny, którego nadajnik wykorzystuje magnetron pulsujący na stałej częstotliwości. AN/TPS-25 wykorzystuje reflektor paraboliczny o wymiarach 1 × 0,5 m, który jest zasilany przez dwa promienniki tubowe, które następnie powodują różną szerokość połówkową wzoru anteny. Antena może być stosowana bezpośrednio na stojaku lub zamontowana na maszcie z jednym do trzech elementów i maksymalnej wysokości 7,6 m. Wersja wykorzystująca maszt AB-588/TPS-25 nosi wówczas nazwę AN/TPS-25A.

Aby ocenić częstotliwość dopplerowską za pomocą radaru niekoherentnego, sygnał echa odebrany i mający być badany musi być porównany z ustalonym echem celu z jego otoczenia. Częstotliwość Dopplera jest wtedy słyszalna bezpośrednio za pomocą słuchawek lub głośników. Objętość częstotliwości dopplerowskiej jest miarą wielkości poruszającego się celu, podziałka miarą jego prędkości radialnej. Odległość (i bramka odległościowa dla ech porównawczych) są wyświetlane na małym A-skopie na jednostce sterującej. W trybie „poszukiwania celu“ antena pracuje w trybie sektorowym. W trybie „śledzenia celu“ antena jest śledzona ręcznie za pomocą koła ręcznego. Radar może wykryć poruszającą się osobę na odległość do 4,5 km, pojazd wielkości jeepa na odległość do 18 km.

Galeria zdjęć AN/TPS-25

Rysunek 2: Jednostka sterująca

Rysunek 3: Jednostki radarowe wycofane z eksploatacji

Źródła: