www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Картотека на радиолокатори

AN/TPS-3

Описание на радиолокатора; избрани тактически-технически данни

Изображение 1: AN/TPS-3

Изображение 1: AN/TPS-3

Тактико-технически характеристики
носеща честота: 590 … 610 MHz
(честотен диапазон «UHF»)
период на импулсите: 5 ms
честота на повторение на импулсите: 200 Hz
продължителност на сондиращия импулс (τ): 1,5 µs
време на приемане:
мъртво време:
импулсна мощност: 200 кВт
средна мощност: 60 Вт
инструментален обхват: 110 mi (≙ 176 км)
разрешаваща способност по разстояние:
точността:
широчина на лъча: 10° … 12°
необходим брой импулси от целта:
завъртания на антената: 5 об/мин
MTBCF:
MTTR:

AN/TPS-3

AN/TPS-3 (или SCR-602 T8) е исторически радар за ранна предупредителна тревога, който в зависимост от версията работи на честота в УКВ или СВЧ диапазона. Разработката на радара започва през 1942 г., а първите единици са копия на радар от серията Chain Home Low. Първите 20 радара са наречени SCR-602-T1 и са точни копия на британския радар LW (Long Wawe). Създадени са още десет версии, всички с различни антени и различни честоти на излъчване, вариращи от 212 MHz на британския оригинал до около 1 000 MHz.

Най-успешната версия е SCR-602 T8 със специално разработен триод VT-158 като предавател, работещ на около 600 MHz (дължина на вълната 50 cm). Тази версия е обозначена като AN/TPS-3 според новата тогава номенклатура на САЩ. Системата се състоеше от пулт с предавателя и устройствата за наблюдение и антена с мачта. Устройствата за наблюдение бяха А-скоп и PPI-скоп. Антената на тази версия представлява симетричен параболичен рефлектор с диаметър около 3 m. Във фокусната точка той се захранва от хоризонтално поляризиран дипол. Съществуваше и версия на радиатора, която позволяваше подаване на сигнал в антифаза, което правеше антенната диаграма превключваема между сумарен и диференциален сигнал.