www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Картотека на радиолокатори

AN/TPQ-32

Описание на радиолокатора; избрани тактически-технически данни

Изображение 1: AN/MPQ-49

Изображение 1: AN/MPQ-49

Тактико-технически характеристики
носеща честота: 2 905 … 3 080 MHz
(честотен диапазон «S»)
период на импулсите:
честота на повторение на импулсите: 4 800 Hz
продължителност на сондиращия импулс (τ): 0,2 µs
време на приемане:
мъртво време:
импулсна мощност: 5 кВт
средна мощност: 4,8 Вт
инструментален обхват: 8 NM (≙ 15 км)
разрешаваща способност по разстояние:
точността:
широчина на лъча:
необходим брой импулси от целта:
завъртания на антената: 6 об/мин
MTBCF:
MTTR:

AN/TPQ-32

AN/TPQ-32 е преносим двуизмерен импулсен доплеров радар за въздушно разузнаване на къси разстояния, работещ в S-обхвата и способен да открива особено нисколетящи цели между силни ехоотражения на фиксирани цели. Цялостната система включва първичен радар и вторичен радар. Антената е с размери 1,83 × 1,07 м и може да бъде издигната на височина 11 м с помощта на пневматично издигаща се телескопична мачта. Системата IFF е AN/TPX-50, която използва рупорна антена, прикрепена към горната част на основния параболичен рефлектор.

Радарът е напълно кохерентен и използва стабилизиран главен генератор с нисък фазов шум. Усилвателят на мощността на предавателя е оборудван с управлявана от решетка лампа с бягаща вълна.

Обозначението AN/TPQ-32 се използва само за радара и неговия контейнер. Ако този радар, заедно с контейнера си, е постоянно монтиран на лек триосен камион, се използва обозначението AN/MPQ-49, а AN/TPQ-32 се обозначава само като подсистема на AN/MPQ-49. От друга страна, ако AN/TPQ-32 е монтиран на ремарке, тогава системата получава името AN/MPQ-54. В електрическо отношение и трите версии са еднакви, тъй като използват оригинала AN/TPQ-32.

В мобилните конфигурации радарът е част от широко използваната система за противовъздушна отбрана Forward Area Alerting Radar (FAAR). Системата FAAR с AN/TPQ-32 е самоходен разузнавателен радар. Системата може да се свърже с ракети земя-въздух или оръдия за противовъздушна отбрана с един човек (напр. Chaparral и Vulcan) и може да бъде разположена на сушата при същите климатични и теренни условия като тези системи. Състои се от радар, камион M561, захранващ блок HF-5-0-MD, ремарке M101-A2, кабелна система и до 12 допълнителни прицелни устройства TADDS (Target Alert Data Display Set) със светлинно-излъчваща диодна решетка за показване на целите. Данните се предават на тези наблюдателни устройства по радиото. Общото тегло на AN/MPQ-49 е 1 865 kg. Той може да се транспортира по въздуха и да се пренася като външен товар с хеликоптери (CH 47 или CH 54).

Прототипът е тестван през 1968 г., а системата достига до готовност за използване от войските през 1975 г. Производителят Sanders Associates Inc. понастоящем е част от Lockheed Martin.

Галерия със снимки на AN/TPQ-32

Изображение 2: AN/MPQ-54

Източници: