www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Картотека на радиолокатори

AN/TPQ-32

Описание на радиолокатора; избрани тактически-технически данни

Фиг. 1: AN/TPQ-32

Фиг. 1: AN/TPQ-32

Тактико-технически характеристики
носеща честота: 2 905 … 3 080 MHz
(честотен диапазон «S»)
период на импулсите:
честота на повторение на импулсите: 4 800 Hz
продължителност на сондиращия импулс (τ): 0,2 µs
време на приемане:
мъртво време:
импулсна мощност: 5 кВт
средна мощност: 4,8 W
инструментален обхват: 8 NM (≙ 15 км)
разрешаваща способност по разстояние:
точността:
диаграма на насоченост от антената:
необходим брой импулси от целта:
завъртания на антената: 6 об/мин
MTBCF:
MTTR:

AN/TPQ-32

Тази страница все още не е преведена на български език.

Моля, опитайте се да прочетете страницата на друг език.

Ако можете да преведете тази страница, моля, изпратете ми този текст. Превода е на доброволни начала и не се заплаща. Обаче името на автора на превода ще бъде публикувано на съответната страница.