www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Картотека на радиолокатори

AN/PPS-4

Описание на радиолокатора; избрани тактически-технически данни

Фиг. 1: AN/PPS-4

Фиг. 1: AN/PPS-4

Тактико-технически характеристики
носеща честота: 8 900 … 9 400 MHz
(честотен диапазон «I»)
период на импулсите:
честота на повторение на импулсите: 5 kHz
продължителност на сондиращия импулс (τ): 0,2 µs
време на приемане:
мъртво време:
импулсна мощност: 800 Вт
средна мощност:
инструментален обхват:
разрешаваща способност по разстояние:
точността: 35 м
диаграма на насоченост от антената: 6,5°
необходим брой импулси от целта:
завъртания на антената:
MTBCF:
MTTR:

AN/PPS-4

Тази страница все още не е преведена на български език.

Моля, опитайте се да прочетете страницата на друг език.

Ако можете да преведете тази страница, моля, изпратете ми този текст. Превода е на доброволни начала и не се заплаща. Обаче името на автора на превода ще бъде публикувано на съответната страница.