www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Картотека на радиолокатори

AN/SPN-11

Описание на радиолокатора; избрани тактически-технически данни

Фиг. 1: AN/SPN-11

Фиг. 1: AN/SPN-11

Тактико-технически характеристики
носеща честота: 9 320 … 9 430 MHz
(честотен диапазон «X»)
период на импулсите:
честота на повторение на импулсите: 1 000 Hz
продължителност на сондиращия импулс (τ): 0,4 µs
време на приемане:
мъртво време:
импулсна мощност: 30 кВт
средна мощност: 12 Вт
инструментален обхват: 20 NM (≙ 37 км)
разрешаваща способност по разстояние:
точността:
диаграма на насоченост от антената: β=1,9°; ε=20°
необходим брой импулси от целта:
завъртания на антената: 17 об/мин
MTBCF:
MTTR:

AN/SPN-11

Тази страница все още не е преведена на български език.

Моля, опитайте се да прочетете страницата на друг език.

Ако можете да преведете тази страница, моля, изпратете ми този текст. Превода е на доброволни начала и не се заплаща. Обаче името на автора на превода ще бъде публикувано на съответната страница.