www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Urządzenia radiolokacyjne

AN/SPS-12

Krótki opis radaru, dane techniczno-taktyczne

Rysunek 1: AN/SPS-12

Rysunek 1: AN/SPS-12

Specyfikacja techniczna
Pasmo częstotliwości: 1 250 … 1 350 MHz
(pasma L)
Okres powtarzania impulsów:
Częstotliwość powtarzania impulsów: 300 lub 600 Hz
Szerokość impulsu (τ): 4 µs (dla 300 Hz) or
1 µs (dla 600 Hz)
Czas odbioru sygnału echa:
Czas zwrotu:
Moc impulsowa: 500 kW
Moc średnia:
Zasięg instrumentalny: 200 NM (≙ 370 km)
Rozróżnialność w odległości:
Dokładność / Błąd określania:
Szerokość wiązki anteny:
Liczba ech odebranych - sondowań:
Liczba obrotów anteny radaru: 2,5 … 15 Obr./min
MTBCF:
MTTR:

AN/SPS-12

AN/SPS-12 był morskim radarem rozpoznania lotniczego pracującym w paśmie L, który mógł lokalizować zarówno samoloty jak i okręty. Pierwszy z tych radarów został dostarczony w 1953 roku.

Antena była wycinkiem paraboloidy, której powierzchnię tworzyła siatka. Zasilany był przez masywny radiator tubowy. Nie było skrzydeł stabilizujących przed obciążeniem wiatrem, gdyż wystarczyła powierzchnia tuby. Sygnały echa były wyświetlane na wskaźniku PPI (celownik główny) oraz wskaźniku A (tylko dla dokładniejszego określenia zasięgu).

AN/SPS-12 zostały wycofane z użycia w latach 80.

Źródło: