www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Картотека на радиолокатори

AN/SPS-2

Описание на радиолокатора; избрани тактически-технически данни

Фиг. 1: AN/SPS-2

Фиг. 1: AN/SPS-2

Тактико-технически характеристики
носеща честота: 1 250 … 1 350 MHz
(честотен диапазон «L»)
период на импулсите: 4 166 ms
честота на повторение на импулсите: 240 Hz
продължителност на сондиращия импулс (τ):
време на приемане:
мъртво време:
импулсна мощност: 7 МВт
средна мощност: 10 кВт
инструментален обхват: 330 NM (≙ 620 км)
разрешаваща способност по разстояние: 900 м
точността: 366 м
диаграма на насоченост от антената: 1,3° × 2,5°
необходим брой импулси от целта:
завъртания на антената:
MTBCF:
MTTR:

AN/SPS-2

Тази страница все още не е преведена на български език.

Моля, опитайте се да прочетете страницата на друг език.

Ако можете да преведете тази страница, моля, изпратете ми този текст. Превода е на доброволни начала и не се заплаща. Обаче името на автора на превода ще бъде публикувано на съответната страница.