www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Картотека на радиолокатори

AN/CPS-1

Описание на радиолокатора; избрани тактически-технически данни

Изображение 1: AN/CPS-1

Изображение 1: AN/CPS-1

Тактико-технически характеристики
носеща честота: 3 200 MHz
(честотен диапазон «S»)
период на импулсите:
честота на повторение на импулсите:
продължителност на сондиращия импулс (τ):
време на приемане:
мъртво време:
импулсна мощност: (700 кВт ? )
средна мощност:
инструментален обхват:
разрешаваща способност по разстояние:
точността:
широчина на лъча: 0,8°
необходим брой импулси от целта:
завъртания на антената: 10 об/мин
MTBCF:
MTTR:

AN/CPS-1

Радарът AN/CPS-1 или Microwave Early Warning (MEW) е създаден към края на Втората световна война и работи в S-обхвата. Така се преодоляват двата основни недостатъка на радарите, работещи в УКВ диапазона: неточно определяне на страничния ъгъл и лоши резултати при разузнаване на изключително ниско летящи цели. Благодарение на много добрата точност на страничния ъгъл (ширина на диаграмата −3dB от 0,8°) беше възможно да се откаже определянето на височината, което означаваше, че прехващачите все още могат да бъдат насочвани безопасно към целта, особено след като крилатите ракети V-1 винаги летяха по един и същ височинен профил. Ветрилообразният лъч, който също е много тесен по отношение на ъгъла на издигане, е постигнат чрез линейна решетка от 106 радиатори типа вълноводно-процепна, фрезовани във вълновод. Той лежи на фокусната линия на цилиндричен параболичен рефлектор. За да се покрие и малката височина от близко разстояние, беше разположена втора антена, изместена на 180°, което позволи по-голям ъгъл на издигане. И двата рефлектора бяха широки 7,6 м. Височината на рефлектора за ниските ъгли на издигане е 2,4 m, а на рефлектора за по-високите ъгли на издигане - 1,5 m. За работа с радара бяха на разположение пет индикатори, всяко с диаметър 30 cm, което позволяваше голям брой операции по проследяване на цели.

Ръчно са произведени общо само 6 броя. Първото подразделение е разположено във Великобритания през януари 1944 г.

Галерия със снимки на AN/CPS-1

Изображение 2: Описание на антените