www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Картотека на радиолокатори

Radar Type 1

Описание на радиолокатора; избрани тактически-технически данни

Фиг. 1: Radar Type 1

Фиг. 1: Radar Type 1 antenna
© 1947 Kelvin Hughes

Тактико-технически характеристики
носеща честота: 9 425 … 9 525 MHz
честотен диапазон «X»
период на импулсите:
честота на повторение на импулсите: 1 000 Hz
продължителност на сондиращия импулс (τ): 0,2 µs
време на приемане:
мъртво време:
импулсна мощност: 30 кВт
средна мощност:
инструментален обхват: 27 NM (≙ 50 км)
разрешаваща способност по разстояние:
точността:
диаграма на насоченост от антената: 1,8°
необходим брой импулси от целта:
завъртания на антената: 30 об/мин
MTBCF:
MTTR:

Radar Type 1

Тази страница все още не е преведена на български език.

Моля, опитайте се да прочетете страницата на друг език.

Ако можете да преведете тази страница, моля, изпратете ми този текст. Превода е на доброволни начала и не се заплаща. Обаче името на автора на превода ще бъде публикувано на съответната страница.