www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Картотека на радиолокатори

ASR 4

Описание на радиолокатора; избрани тактически-технически данни

Фиг. 1:

Фиг. 1: Антената на ASR 4
© 1966 Alberto Castro www.acastro.es

Тактико-технически характеристики
носеща честота: 2 700 - 2 900 MHz
(честотен диапазон «S»)
период на импулсите:
честота на повторение на импулсите: 700 - 1200 Hz
продължителност на сондиращия импулс (τ): 0,8 µs
време на приемане:
мъртво време:
импулсна мощност: 425 кВт
средна мощност: 300 … 400 Вт
инструментален обхват: 60 NM (≙ 111 км)
разрешаваща способност по разстояние:
точността:
диаграма на насоченост от антената: 1,5°
необходим брой импулси от целта:
завъртания на антената: 15 об/мин
MTBCF:
MTTR:

ASR 4

Тази страница все още не е преведена на български език.

Моля, опитайте се да прочетете страницата на друг език.

Ако можете да преведете тази страница, моля, изпратете ми този текст. Превода е на доброволни начала и не се заплаща. Обаче името на автора на превода ще бъде публикувано на съответната страница.