www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Grondbeginselen

AN/FPS-18

Beschrijving van de radarset, tactisch-technische kenmerken

Figuur 1:

Figuur 1: AN/FPS-18

Specificaties
Frequentie: 2 700 … 2 900 MHz
(S-band)
Pulsherhalingstijd (PRT):
Pulsherhalingsfrequentie (PRF): 1 200 Hz
Pulsduur (τ): 1 µs
Ontvangsttijd:
Dode tijd:
Piekvermogen: 1 MW
Gemiddeld vermogen: 1,2 kW
Instrumented Range: 50 NM (≙ 93 km)
Afstandsresolutie:
Nauwkeurigheidsgraad:
Bundelbreedte: 1,4°
hits per scan:
Rotatiesnelheid: 5,33 min⁻¹
MTBCF:
MTTR:

AN/FPS-18

De AN/FPS-18 is een op afstand bestuurbare luchtverdedigingsradar met kort bereik en gemiddeld vermogen, die werkt in de S-band. Het werd door Bendix ontwikkeld en gebouwd als opvulling voor het SAGE-systeem om laagvliegende doelen te lokaliseren onder moeilijke terreinomstandigheden. Het maakt gebruik van volledig coherente vermogensversterkers als zenders met een klystron als zenduitgangstrap voor een effectievere onderdrukking van vaste doelen. AN/FPS-18 was in staat het F-86 vliegtuig te detecteren en te volgen in quasi-optisch zicht op een hoogte van 17 000 voet (5 440 m) tot een afstand van 35 NM (≙ 65 km).

De antennevoeding zorgde voor lineaire verticale en circulaire polarisatie. Het detectiebereik bestreek elevatiehoeken van 0,5° tot 30°. De radarelektronica had twee identieke zenders en ontvangers in volautomatische werking. Zodra zich in het ene kanaal een technisch defect voordeed, schakelde het systeem automatisch over op het andere kanaal.

Het systeem werd gebruikt aan het eind van de jaren vijftig en in de jaren zestig.

AN/FPS-14

De AN/FPS-14 radar is grotendeels gelijk aan de AN/FPS-18, met dit verschil dat de AN/FPS-14 een magnetron als zender gebruikt. Als gevolg daarvan heeft de AN/FPS-18 ook ongeveer twee keer zoveel pulsvermogen. Een ander gevolg is dat de radar slechts pseudo-coherent kan zijn en dus een slechtere onderdrukking van het vaste doel heeft dan de AN/FPS-18.

Foto galerij van AN/FPS-18

Figuur 2: Bendix, „AN/FPS-18, AN/FPS-14 Antenna Assembly,“ Collectie Nationaal Luchtverdedigingsradar Museum

Figuur 3: Typische FPS-18 positie

Bron: