www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Urządzenia radiolokacyjne

AN/SPS-5

Krótki opis radaru, dane techniczno-taktyczne

Rysunek 1: Antena AS511/SPS-5

Rysunek 1: Antena AS511/SPS-5

Specyfikacja techniczna
Pasmo częstotliwości: 6 275 … 6 575 MHz
(później: 5 450 … 5 285 MHz)
Okres powtarzania impulsów:
Częstotliwość powtarzania impulsów: 683 Hz
Szerokość impulsu (τ): 0,5 µs (później: 0,37 µs)
Czas odbioru sygnału echa:
Czas zwrotu:
Moc impulsowa: 285 kW
Moc średnia:
Zasięg instrumentalny: 30 NM (≙ 55 km)
Rozróżnialność w odległości:
Dokładność / Błąd określania:
Szerokość wiązki anteny: 1,75°
Liczba ech odebranych - sondowań:
Liczba obrotów anteny radaru: 5 Ob/min
MTBCF:
MTTR:

AN/SPS-5

AN/SPS-5, (a.k.a. XN-1) to lekki, wysokorozdzielczy radar średniej mocy do przeszukiwania powierzchni morza, przeznaczony do instalowania na torpedowcach patrolowych. Może również wykrywać mniejsze łodzie motorowe tuż pod linią brzegową. AN/SPS-5 charakteryzuje się bardzo wąskim impulsem nadawczym, modulatorem tyratronowym, niskoszumowym odbiornikiem z regulacją wzmocnienia zależną od czasu oraz układem tłumienia echa deszczowego dla lepszego wykrywania celów, a także dużą, ale lekką anteną reflektorową, która umożliwia jednoczesne monitorowanie powierzchni morza i przestrzeni powietrznej (cele nisko lecące). Regulowany zasilacz wysokiego napięcia zapewnia stałe zasilanie magnetronu.

W wersjach AN/SPS-5A i -5B masa anteny została zmniejszona dzięki zastosowaniu anteny AS-651/SPS-5B zamiast anteny AS-511/SPS-5. Układ serwomechanizmów (Selsynów) wersji podstawowej AN/SPS-5 jest zwykle dwukanałowym układem obrotowym, natomiast w wersjach AN/SPS-5A i -5B zastosowano układ jednokanałowy.

AN/SPS-5C jest podobny w koncepcji do wersji podstawowej AN/SPS-5 i -5A, z tą różnicą, że zmodyfikowano płytkę elektroniki radaru OA-2237/SPS-5C. Dzięki temu uzyskano lepsze parametry pracy i nowy zakres częstotliwości od 5 450 do 5 285 MHz.

Galeria zdjęć AN/SPS-5

Rysunek 2: Przegląd zespołów