www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Картотека на радиолокатори

AN/SPS-5

Описание на радиолокатора; избрани тактически-технически данни

Фиг. 1:

Фиг. 1: Antenna AS511/SPS-5

Тактико-технически характеристики
носеща честота: 6 275 … 6 575 MHz
(später: 5 450 … 5 285 MHz)
период на импулсите:
честота на повторение на импулсите: 683 Hz
продължителност на сондиращия импулс (τ): 0,5 µs (später: 0,37 µs)
време на приемане:
мъртво време:
импулсна мощност: 285 кВт
средна мощност:
инструментален обхват: 30 NM (≙ 55 км)
разрешаваща способност по разстояние:
точността:
диаграма на насоченост от антената: 1,75°
необходим брой импулси от целта:
завъртания на антената: 5 об/мин
MTBCF:
MTTR:

AN/SPS-5

Тази страница все още не е преведена на български език.

Моля, опитайте се да прочетете страницата на друг език.

Ако можете да преведете тази страница, моля, изпратете ми този текст. Превода е на доброволни начала и не се заплаща. Обаче името на автора на превода ще бъде публикувано на съответната страница.