www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Картотека на радиолокатори

AN/SPS-6

Описание на радиолокатора; избрани тактически-технически данни

Изображение 1: Антената AS430 на радара AN/SPS-6B (1952 г.)

Изображение 1: Антената AS430 на радара AN/SPS-6B (1952 г.)

Тактико-технически характеристики
носеща честота: 1 250 … 1 350 MHz
период на импулсите:
честота на повторение на импулсите: 150 или 600 Hz
продължителност на сондиращия импулс (τ): 4 или 1 µs
време на приемане:
мъртво време:
импулсна мощност: 500 … 750 кВт
средна мощност:
инструментален обхват:
разрешаваща способност по разстояние:
точността:
широчина на лъча: 3,5°
необходим брой импулси от целта:
завъртания на антената: от (2,5) 5 до 15 об/мин
MTBCF:
MTTR:

AN/SPS-6

Радарът AN/SPS-6 е разработен за използване на кораби и може да показва страничния ъгъл и разстоянието на целите на индикатори за кръгов обзор и разстоянието на екран «Тип А». Този апарат се използва предимно на военните кораби за откриване на приближаващи се самолети. Той има по-ниска производителност за разузнаване на морски цели, тъй като моделът на антената е оптимизиран за въздушни цели. AN/SPS-6, AN/SPS-6A и AN/SPS-6B имат основно една и съща конструкция. AN/SPS-6 използва антената AS102, AN/SPS-6A - антената AS429, а AN/SPS-6C и следващите варианти - антената AS430. Разликите са само във вертикалния ъгъл на апертурата на антените. AN/SPS-6C също използва модифициран блок за управление на антената.

Антената AS430 (вж. изображение 1) използва параболичен рефлектор, който има ветрозащитен елемент в задната си част. Рефлекторът осигурява косекансквадратна диаграма на насоченост на антена, която е ефективна до ъгъл на издигане 30°. Рупорният радиатор с две различни нива на апертурата на радиатора предава и приема както първични, така и вторични радарни сигнали.

Първите единици са произведени през 1947 г. и са заменени много рано от версиите 6A и 6B. Версиите 6C и 6D са представени през 1951 г., а последният модел 6E - през 1964 г.