www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Картотека на радиолокатори

AN/SPS-6

Описание на радиолокатора; избрани тактически-технически данни

Фиг. 1: The antenna AS430 of the radar AN/SPS-6B (1952)

Фиг. 1: The antenna AS430 of the radar AN/SPS-6B (1952)

Тактико-технически характеристики
носеща честота: 1 250 … 1 350 MHz
период на импулсите:
честота на повторение на импулсите: 150 или 600 Hz
продължителност на сондиращия импулс (τ): 4 или 1 µs
време на приемане:
мъртво време:
импулсна мощност: 500 … 750 кВт
средна мощност:
инструментален обхват:
разрешаваща способност по разстояние:
точността:
диаграма на насоченост от антената: 3,5°
необходим брой импулси от целта:
завъртания на антената: от (2,5) 5 до 15 об/мин
MTBCF:
MTTR:

AN/SPS-6

Тази страница все още не е преведена на български език.

Моля, опитайте се да прочетете страницата на друг език.

Ако можете да преведете тази страница, моля, изпратете ми този текст. Превода е на доброволни начала и не се заплаща. Обаче името на автора на превода ще бъде публикувано на съответната страница.