www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Картотека на радиолокатори

Marconi Type 7

Описание на радиолокатора; избрани тактически-технически данни

Фиг. 1: Marconi Type 7 radar at Sopley, United Kingdom (ca. 1942)

Фиг. 1: Marconi Type 7 radar at Sopley, United Kingdom (ca. 1942)

Тактико-технически характеристики
носеща честота: 192 … 209 MHz
период на импулсите:
честота на повторение на импулсите: 300 … 540 Hz
продължителност на сондиращия импулс (τ): 3,5 или 8 µs
време на приемане:
мъртво време:
импулсна мощност: 80 … 100 кВт
средна мощност:
инструментален обхват: 145 км
разрешаваща способност по разстояние:
точността:
диаграма на насоченост от антената:
необходим брой импулси от целта:
завъртания на антената: 0 … 8 об/мин
(в повечето случаи 4 об/мин)
MTBCF:
MTTR:

Marconi Type 7

Тази страница все още не е преведена на български език.

Моля, опитайте се да прочетете страницата на друг език.

Ако можете да преведете тази страница, моля, изпратете ми този текст. Превода е на доброволни начала и не се заплаща. Обаче името на автора на превода ще бъде публикувано на съответната страница.