www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Картотека на радиолокатори

Type 791-A Precision Approach Radar

Описание на радиолокатора; избрани тактически-технически данни

Фиг. 1: Type 791-A Precision Approach Radar (1991)

Фиг. 1: Type 791-A Precision Approach Radar (1991)

Тактико-технически характеристики
носеща честота: честотен диапазон «X»
период на импулсите:
честота на повторение на импулсите:
продължителност на сондиращия импулс (τ):
време на приемане:
мъртво време:
импулсна мощност:
средна мощност:
инструментален обхват: 35 км
разрешаваща способност по разстояние: 200 м
точността: r= 60m; β= 0,5°; ε= 0,35°
диаграма на насоченост от антената: 1,2°
необходим брой импулси от целта:
завъртания на антената:
MTBCF:
MTTR:

Type 791-A Precision Approach Radar

Тази страница все още не е преведена на български език.

Моля, опитайте се да прочетете страницата на друг език.

Ако можете да преведете тази страница, моля, изпратете ми този текст. Превода е на доброволни начала и не се заплаща. Обаче името на автора на превода ще бъде публикувано на съответната страница.