www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Urządzenia radiolokacyjne

Avia-D/Koren

Krótki opis radaru, dane techniczno-taktyczne

Rysunek 1: Avia-D/Koren, poprzednio w Berlinie-Schönefeld
(52° 21' 2.92" N   13° 32' 14.629" E)
© 1996 DFS Deutsche Flugsicherung, H.-J. Koch

Rysunek 1: Avia-D/Koren, poprzednio w Berlinie-Schönefeld
(52° 21' 2.92" N   13° 32' 14.629" E)
© 1996 DFS Deutsche Flugsicherung, H.-J. Koch

Specyfikacja techniczna
Pasmo częstotliwości: 1 310 i 1 346 MHz
(pasma L)
Okres powtarzania impulsów:
Częstotliwość powtarzania impulsów: ≈ 1 kHz (5-krotne stopniowanie)
Szerokość impulsu (τ): 1,2 µs
Czas odbioru sygnału echa:
Czas zwrotu:
Moc impulsowa: 800 kW
Moc średnia: 900 W
Zasięg instrumentalny: 200 km
Rozróżnialność w odległości: 300 m
Dokładność / Błąd określania: 1°; 1%
Szerokość wiązki anteny: 1,3°
Liczba ech odebranych - sondowań: 10 lub 15 Ob/min
Liczba obrotów anteny radaru:
MTBCF:
MTTR:

Avia-D/Koren

Avia-D/Koren był radarem na trasie i lotniskowym pracującym w paśmie L, zbudowanym w ramach byłej RWPG z udziałem byłego Związku Radzieckiego, NRD i Polski. Podstawowym radarem był wieloczęstotliwościowy radar zbudowany przez firmy Unitra i PIT (obie z Polski). Radar wtórny pochodził z byłego Związku Radzieckiego i nosił nazwę „Koren“ (cyrylica: « Корень », w języku polskim: Korzeń). Sprzęt wizualny i stacje robocze dla kontrolerów ruchu lotniczego zostały wyprodukowane w byłej NRD.

Pierwsza instalacja miała miejsce w 1976 r. na lotnisku Berlin-Schönefeld w pobliżu miejscowości Rotberg. W 1986 r. radar został zmodernizowany. Działał on do 1998 r.

Avia-D składała się z czterech głównych zespołów: zespołu anteny, zespołu nadajnika, zespołu odbiornika z urządzeniami celowniczymi oraz zasilacza. Antena z obrotnicą i dwoma silnikami napędowymi została zamontowana na stalowej wieży o przybliżonej wysokości 20 m. Wysokość anteny odpowiadała reflektorowi parabolicznemu. Paraboliczny reflektor miał wymiary około 12 · 4 metrów. Nadajnik wykorzystywał dwa magnetrony do generowania impulsów o wysokiej częstotliwości. Dokładność pomiaru położenia jest podawana jako 1° w kącie bocznym i około 1% zastosowanej skali ekranu.[1]

Galeria zdjęć Avia-D/Koren

Rysunek 2: Wizualizer WPS-10 produkcji NRD, eksponat w Muzeum Lotnictwa w Krakowie.
© Comtourist 2010-2014

Źródło:

  1. www.polot.net