www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Картотека на радиолокатори

Avia-D/Koren

Описание на радиолокатора; избрани тактически-технически данни

Изображение 1: Avia-D/Koren, в миналото в Берлин-Шьонефелд
(52° 21' 2.92" N   13° 32' 14.629" E)
© 1996 DFS Deutsche Flugsicherung, H.-J. Koch

Изображение 1: Avia-D/Koren, в миналото в Берлин-Шьонефелд
(52° 21' 2.92" N   13° 32' 14.629" E)
© 1996 DFS Deutsche Flugsicherung, H.-J. Koch

Тактико-технически характеристики
носеща честота: 1 310 и 1 346 MHz
(честотен диапазон «L»)
период на импулсите:
честота на повторение на импулсите: ≈ 1 kHz (5-кратна степенуване)
продължителност на сондиращия импулс (τ): 1,2 µs
време на приемане:
мъртво време:
импулсна мощност: 800 кВт
средна мощност: 900 Вт
инструментален обхват: 200 км
разрешаваща способност по разстояние: 300 м
точността: 1°; 1%
широчина на лъча:
необходим брой импулси от целта: 1,3°
завъртания на антената: 10 или 15 об/мин
MTBCF:
MTTR:

Avia-D/Koren

Avia-D/Koren е L-обхватен трасовия радиолокатор и радар за летища, създаден в бившето СИВ с участието на бившия Съветски съюз, ГДР и Полша. Първичният радар беше многочестотен радар, построен от Unitra и PIT (и двете от Полша). Вторичният радар идва от бившия Съветски съюз и се нарича « Корень ». Визуалните дисплеи и работните станции за ръководителите на полети са произведени в бившата ГДР.

Първата инсталация е направена през 1976 г. на летището Берлин-Шьонефелд край село Ротберг. През 1986 г. радарът е модернизиран. Той функционира до 1998 г.

Avia-D се състоеше от четири основни модула: антенния модул, предавателния модул, приемния модул с устройствата за наблюдение и захранването. Антената с въртящия се механизъм и двата задвижващи двигателя е монтирана на стоманена кула с приблизителна височина 20 m. Параболичният рефлектор е с размери приблизително 12 · 4 метра. Предавателят използва два магнетрона за генериране на високочестотните импулси. Точността на измерването на позицията е 1° в страничния ъгъл и около 1% от мащаба на използваното изображение.[1]

Галерия със снимки на Avia-D/Koren

Изображение 2: Визуален дисплей WPS-10 от производството на ГДР, експонат в Музея на авиацията в Краков.
© Comtourist 2010-2014

Източник:

  1. www.polot.net