www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Kolekce radarových údajů

YLC-4

Popis radarové soupravy, takticko-technické charakteristiky

Obrázek 1: Die Antenne des YLC-4 Weitbereichsradars (1996)

Hlavní parametry radaru
Frekvenční pásmo: 250 … 500 MHz
(UHF-Band)
Doba opakování impulsu (PRT):
Pulzní opakovací frekvence (PRF):
Šířka vysílacího impulsu (τ):
Doba příjmu:
Doba slepá:
Impulsní výkon: 40 kW
Průměrný výkon:
Přístrojový dosah radaru: 410 km
Rozlišení rozsahu:
Přesnost měření rozsahu: 300 m; 0,5°
Šířka paprsku:
Počet zásahů cíle:
Otáčky antény:
MTBCF: > 500 h
MTTR: < 0,5 h

YLC-4

Stránky ve výstavbě

Vážený návštěvníku, na této stránce usilovně pracujeme. Přijďte se na ni, prosím, podívat později!