www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Urządzenia radiolokacyjne

JY-14

Krótki opis radaru, dane techniczno-taktyczne

Rysunek 1: JY-14 Antenna Array

Rysunek 1: JY-14 Antenna Array

Specyfikacja techniczna
Pasmo częstotliwości: 1 850 … 2 150 MHz («D/E»)
2 300 … 2 500 MHz («E»)
2 700 … 3 400 MHz («E/F»)
Okres powtarzania impulsów:
Częstotliwość powtarzania impulsów:
Szerokość impulsu (τ):
Czas odbioru sygnału echa:
Czas zwrotu:
Moc impulsowa:
Moc średnia:
Zasięg instrumentalny: 390 NM (≙ 600 km)
Rozróżnialność w odległości: 300 m
Dokładność / Błąd określania: ± 90 m, ± 0,2°
Szerokość wiązki anteny:
Liczba ech odebranych - sondowań:
Liczba obrotów anteny radaru: 6 Ob/min
MTBCF: > 4 150 h
MTTR: < 0,5 h

JY-14

JY-14 jest taktycznym radarem rozpoznania lotniczego średniego i dalekiego zasięgu, pracującym w paśmie od D do F, przeznaczonym do stosowania w obronie powietrznej oraz jako czujnik w regionalnych sieciach obrony powietrznej.

Prawie okrągła antena paraboliczna o średnicy około 12 metrów ma 8 promienników tubowych, z których sześć jest przeznaczonych na pasmo E/F, a dwa na pasmo D, które może być również wykorzystywane przez radar pomocniczy. Kolejna grupa anten przeznaczona do tego celu jest umieszczona na górnej krawędzi reflektora parabolicznego z promiennikami 2 × 10. Obsługiwane jest automatyczne wykrywanie i śledzenie do 100 celów.

Kompletny system składa się z trzech jednostek: tablicy antenowej, osłony nadajnika oraz osłony obsługi i sterowania. Radar JY-14 jest produkowany od 1998 roku, ale jest używany głównie w Chinach.