www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Картотека на радиолокатори

JY-9

Описание на радиолокатора; избрани тактически-технически данни

Фиг. 1:

Фиг. 1:

Тактико-технически характеристики
носеща честота: честотен диапазон «S»
период на импулсите:
честота на повторение на импулсите: 790 … 850 Hz
продължителност на сондиращия импулс (τ): 20 µs
време на приемане:
мъртво време:
импулсна мощност: 200 кВт
средна мощност: 3,4 кВт
инструментален обхват: 150 км
разрешаваща способност по разстояние: 120 - 240 м
точността:
диаграма на насоченост от антената: β= 1.5°; ε= 40°
необходим брой импулси от целта:
завъртания на антената: 6 или 12 об/мин
MTBCF:
MTTR:

JY-9

Тази страница все още не е преведена на български език.

Моля, опитайте се да прочетете страницата на друг език.

Ако можете да преведете тази страница, моля, изпратете ми този текст. Превода е на доброволни начала и не се заплаща. Обаче името на автора на превода ще бъде публикувано на съответната страница.