www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Kolekce radarových údajů

AN/FPS-3

Popis radarové soupravy, takticko-technické charakteristiky

Obrázek 1: Antenne des AN/FPS-3

Obrázek 1: Antenne des AN/FPS-3

Hlavní parametry radaru
Frekvenční pásmo: L-Band
Doba opakování impulsu (PRT):
Pulzní opakovací frekvence (PRF): 400 Hz
Šířka vysílacího impulsu (τ):
Doba příjmu:
Doba slepá:
Impulsní výkon: 1,5 MW
Průměrný výkon:
Přístrojový dosah radaru: 320 km
Rozlišení rozsahu:
Přesnost měření rozsahu:
Šířka paprsku:
Počet zásahů cíle:
Otáčky antény: 3,3; 5 nebo 10 ot/min
MTBCF:
MTTR:

AN/FPS-3

Stránky ve výstavbě

Vážený návštěvníku, na této stránce usilovně pracujeme. Přijďte se na ni, prosím, podívat později!