www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Kolekce radarových údajů

Marconi S232

Popis radarové soupravy, takticko-technické charakteristiky

Obrázek 1: Marconi S232

Hlavní parametry radaru
Frekvenční pásmo: 500 … 610 MHz
(UHF-Band)
Doba opakování impulsu (PRT):
Pulzní opakovací frekvence (PRF): 500 … 800 Hz
Šířka vysílacího impulsu (τ): 2 nebo 4 µs
Doba příjmu:
Doba slepá:
Impulsní výkon: 50 kW
Průměrný výkon:
Přístrojový dosah radaru:
Rozlišení rozsahu:
Přesnost měření rozsahu:
Šířka paprsku:
Počet zásahů cíle:
Otáčky antény: 0,5 … 10 ot/min
MTBCF:
MTTR:

Marconi S232

Stránky ve výstavbě

Vážený návštěvníku, na této stránce usilovně pracujeme. Přijďte se na ni, prosím, podívat později!