www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Картотека на радиолокатори

TA-10

Описание на радиолокатора; избрани тактически-технически данни

Изображение 1: Антената на TA-10 в музея « Aérodrome de Merville Calonne Sud »
(© 2016 Anciens Aerodromes)

Тактико-технически характеристики
носеща честота: 2 700 … 2 900 MHz
период на импулсите:
честота на повторение на импулсите: 1 000 Hz
продължителност на сондиращия импулс (τ): 1 µs
време на приемане:
мъртво време:
импулсна мощност: 600 кВт
средна мощност:
инструментален обхват: 120 км
разрешаваща способност по разстояние: 150 м
точността:
широчина на лъча: 1,44°
необходим брой импулси от целта:
завъртания на антената: 15 об/мин
MTBCF:
MTTR:

TA-10

Радарът за контрол на подхода Thomson-CSF TA-10 е по-стар радар за контрол на въздушното движение, който е бил в експлоатация например на летище Грац-Талерхоф (Австрия). Създаден е в две версии: TA-10MTD използва магнетронен предавател с мощност на импулса 600 kW и обхват 65 NM (≙ около 120 km). Версията TA-10K използва мощен клистрон с мощност на импулса 1900 kW и обсег на действие 100 NM (≙ приблизително 185 km).

Буквената комбинация TD като суфикс на името обозначава филтъра за потискане на фиксирани цели, например MTD-900. Този блок има четири независими канала за доплеров филтър, нулев доплеров филтър, доплеров филтър за смущения и две банки доплерови филтри за потискане на метеорологичните смущения. Системата е базирана на процесор Motorola 68020.

AN/FPN-66

Под името AN/FPN-66 американската армия използва комбинация от две устройства, произведени от Wilcox Electric Inc (дъщерно дружество на Thomson-CSF). Двете системи са основният радар TA-10 MTD и вторичният радар RSM 970 (и двата от Thomson-CSF). RSM 970 е моноимпулсен вторичен радар, изграден изцяло по полупроводникова технология и съвместим с режим S.

Галерия със снимки на TA-10
TA-10M
© unbekannt

Изображение 2: Ta-10 с антената AC-316

Изображение 3: TA-10 на летище Париж-Орли

Изображение 4: Монтаж на TA-10 на неподвижна кула

Изображение 5: AN/FPN-66: TA-10 MTD с RSM 970 S