www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Картотека на радиолокатори

Meteor 200

Описание на радиолокатора; избрани тактически-технически данни

Фиг. 1: Метеор 200

Тактико-технически характеристики
носеща честота: 9345 – 9405 MHz
typ.: 9.375 GHz
период на импулсите:
честота на повторение на импулсите: 1200 Hz и 250 Hz
продължителност на сондиращия импулс (τ): 0,5 и 3 µs
време на приемане:
мъртво време:
импулсна мощност: 200 кВт
средна мощност: 140 W
инструментален обхват: 100 км
разрешаваща способност по разстояние: 440 м
точността:
диаграма на насоченост от антената: 1,06°
необходим брой импулси от целта:
завъртания на антената: 4 об/мин
MTBCF:
MTTR:

Meteor 200

Тази страница все още не е преведена на български език.

Моля, опитайте се да прочетете страницата на друг език.

Ако можете да преведете тази страница, моля, изпратете ми този текст. Превода е на доброволни начала и не се заплаща. Обаче името на автора на превода ще бъде публикувано на съответната страница.