www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Картотека на радиолокатори

Метеор 200

Описание на радиолокатора; избрани тактически-технически данни

Изображение 1: Метеор 200

Тактико-технически характеристики
носеща честота: 9 345 – 9 405 MHz
типично: 9 375 MHz
период на импулсите:
честота на повторение на импулсите: 1200 Hz и 250 Hz
продължителност на сондиращия импулс (τ): 0,5 и 3 µs
време на приемане:
мъртво време:
импулсна мощност: 200 кВт
средна мощност: 140 Вт
инструментален обхват: 100 км
разрешаваща способност по разстояние: 440 м
точността:
широчина на лъча: 1,06°
необходим брой импулси от целта:
завъртания на антената: 4 об/мин
MTBCF:
MTTR:

Метеор 200

Метеор 200 е много ранен метеорологичен радар в X-обхвата, произведен от италианския производител Selenia в Рим. Радарът е построен преди 1960 г. и е в експлоатация до 2007 г., след като е модернизиран в края на 90-те години. Радарът използва антена с параболичен отражател с диаметър 2 m и рупорен радиатор с хоризонтална линейна поляризация. Той може да се върти на 360° и да се завърта на 90°. Коефициентът на усилване на антената е 41 dB, а най-големият страничен лоб е -24 dB.

В предавателя се използва магнетрон, а в приемника - логаритмичен усилвател на междинна честота. Устройството за наблюдение използва две електроннолъчеви тръби: основният екран може да се превключва от индикатор за кръгов обзор към индикатор разстояние-височина. До основния екран е монтиран по-малък А-скоп.

Метеор 200 е проектиран за проследяване на метеорологични балони за измерване на посоката и скоростта на вятъра. Поради това екранната единица се нарича «проследяващ блок» (Tracking Unit). В този режим на работа радарът достига максимален обхват от 100 км. Въпреки това той може да се използва и като радар за валежи на близко разстояние, но само до около 50 км поради ограничената чувствителност. Пълното 3D сканиране отнема около 5 минути.

В края на 60-те години на миналия век на покрива на 7-етажна висока сграда в близост до университета в Бон е монтиран Метеор 200. Впоследствие този радар е обект на няколко дипломни работи и поне една докторска дисертация в областта на радарната метеорология.

Галерия със снимки на Метеор 200

Изображение 2: Метеор 200 на покрива на висока сграда

Изображение 3: Selenia Метеор 200 RMA-1c като надстройка на ремарке