www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Картотека на радиолокатори

RSP-7

Описание на радиолокатора; избрани тактически-технически данни

Фиг. 1: © 2005 Thierry Lachapelle

Фиг. 1: © 2005 Thierry Lachapelle

Тактико-технически характеристики ДРЛ
носеща честота: 1250 - 1350 MHz (D-Band)
честота на повторение на импулсите: 550, 800 или 1075 Hz
продължителност на сондиращия импулс (τ): 2 · 1 µs
импулсна мощност: 230 кВт
инструментален обхват: 45, 90 или 150 км
разрешаваща способност по разстояние: 120 м
точността:
диаграма на насоченост от антената:
Тактико-технически характеристики ПРЛ
носеща честота: 9100 … 9400 MHz (I-Band)
честота на повторение на импулсите: 2400 или 3000 Hz
продължителност на сондиращия импулс (τ): 0,4 µs
импулсна мощност: 70 кВт
инструментален обхват: 60 км
разрешаваща способност по разстояние: 100 м
точността по разстояние: 100 м
диаграма на насоченост от антената по азимута: β: 0.7°; ε: 3.5°
диаграма на насоченост от антената по елевацията: β: 3,6°; ε: 0,7°
въртящ ъгъл ±15°
MTBCF:
MTTR:

RSP-7

Тази страница все още не е преведена на български език.

Моля, опитайте се да прочетете страницата на друг език.

Ако можете да преведете тази страница, моля, изпратете ми този текст. Превода е на доброволни начала и не се заплаща. Обаче името на автора на превода ще бъде публикувано на съответната страница.