www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Картотека на радиолокатори

RP-3F

Описание на радиолокатора; избрани тактически-технически данни

Фиг. 1: Източник: Патрик Трънчак

Фиг. 1: Източник: Патрик Трънчак

Тактико-технически характеристики
носеща честота: 9250 − 9450 МHz
период на импулсите:
честота на повторение на импулсите:
продължителност на сондиращия импулс (τ): 0,45 µs
време на приемане:
мъртво време:
импулсна мощност: 150 кВт
средна мощност:
инструментален обхват: 20 км
разрешаваща способност по разстояние:
точността:
диаграма на насоченост от антената: β: 0,8°; ε: 0,6°
необходим брой импулси от целта:
въртящ ъгъл: β: ±15°; ε: -1° … +9°
MTBCF:
MTTR:

RP-3F

Тази страница все още не е преведена на български език.

Моля, опитайте се да прочетете страницата на друг език.

Ако можете да преведете тази страница, моля, изпратете ми този текст. Превода е на доброволни начала и не се заплаща. Обаче името на автора на превода ще бъде публикувано на съответната страница.