www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Картотека на радиолокатори

РСП-10

Описание на радиолокатора; избрани тактически-технически данни

Фиг. 1: Антени на РСП-10 ДРЛ на летището в Термез (Узбекистан)

Фиг. 1: Антени на РСП-10 ДРЛ на летището в Термез (Узбекистан)

Тактико-технически характеристики ДРЛ
носеща честота: 1250 - 1350 MHz (честотен диапазон «D»)
честота на повторение на импулсите: 550, 800 или 1075 Hz
продължителност на сондиращия импулс (τ): 1 или 2 µs
импулсна мощност: 230 кВт
инструментален обхват: 45, 90 или 150 км
разрешаваща способност по разстояние: 120 м
точността:
диаграма на насоченост от антената:
Тактико-технически характеристики ПРЛ
носеща честота: 9200 … 9400 MHz (честотен диапазон «I»)
честота на повторение на импулсите: 2400 или 3000 Hz
продължителност на сондиращия импулс (τ): 0,4 µs
импулсна мощност: 70 кВт
инструментален обхват: 25 км
разрешаваща способност по разстояние: 80 м
точността по разстояние: 20 м
точността по ъгъла β и ε: 0,03°
въртящ ъгъл: ±15°
MTBCF:
MTTR:

РСП-10

Тази страница все още не е преведена на български език.

Моля, опитайте се да прочетете страницата на друг език.

Bildergalerie des RSP-10
Picture gallery of RSP-10
Galerie du radar RSP-10

Фиг. 2: РСП-10 ДРЛ и ПРЛ
© radarplus.com.ua

Ако можете да преведете тази страница, моля, изпратете ми този текст. Превода е на доброволни начала и не се заплаща. Обаче името на автора на превода ще бъде публикувано на съответната страница.