www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Kolekce radarových údajů

ST68UM „36D6“

Popis radarové soupravy, takticko-technické charakteristiky
„36D6”

Obrázek 1: „36D6“, zwei dieser Radargeräte werden im Bestand des Komplexes „POLEST 68UM“ eingesetzt

Hlavní parametry radaru
Frekvenční pásmo: 2 850 … 3 200 MHz
(E/F-Band)
Doba opakování impulsu (PRT):
Pulzní opakovací frekvence (PRF):
Šířka vysílacího impulsu (τ):
Doba příjmu:
Doba slepá:
Impulsní výkon: 350 kW
Průměrný výkon: 3 kW
Přístrojový dosah radaru: 200 km
Rozlišení rozsahu: 250 m
Přesnost měření rozsahu:
Šířka paprsku:
Počet zásahů cíle:
Otáčky antény: 6 und 12 ot/min
MTBCF:
MTTR:

ST68UM „36D6“

Stránky ve výstavbě

Vážený návštěvníku, na této stránce usilovně pracujeme. Přijďte se na ni, prosím, podívat později!