www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Картотека на радиолокатори

РЛС СТ-68УМ

Описание на радиолокатора; избрани тактически-технически данни
„36 D 6”

Фиг. 1:

Тактико-технически характеристики
носеща честота: честотен диапазон «E»
период на импулсите:
честота на повторение на импулсите:
продължителност на сондиращия импулс (τ):
време на приемане:
мъртво време:
импулсна мощност: 350 кВт
средна мощност: 3 кВт
инструментален обхват: 200 км
разрешаваща способност по разстояние: 250 м
точността:
диаграма на насоченост от антената:
необходим брой импулси от целта:
завъртания на антената: 6 или 12 об/мин
MTBCF:
MTTR:

РЛС СТ-68УМ

Тази страница все още не е преведена на български език.

Моля, опитайте се да прочетете страницата на друг език.

Ако можете да преведете тази страница, моля, изпратете ми този текст. Превода е на доброволни начала и не се заплаща. Обаче името на автора на превода ще бъде публикувано на съответната страница.