www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Картотека на радиолокатори

РЛС СТ-68У

Описание на радиолокатора; избрани тактически-технически данни

Фиг. 1: РЛС СТ-68У

Фиг. 1: РЛС СТ-68У

Тактико-технически характеристики
носеща честота: честотен диапазон «E»
период на импулсите: 0,7 или 1,3 ms
честота на повторение на импулсите: 750 или 1500 Hz
продължителност на сондиращия импулс (τ): 6 или 12 µs
време на приемане: 800 µs
мъртво време:
импулсна мощност: до 2,5 МВт
средна мощност:
инструментален обхват: 150 или 75 км
разрешаваща способност по разстояние: 600 м
точността: 0,45°
диаграма на насоченост от антената: 6,5°
необходим брой импулси от целта: 3
завъртания на антената: 6 или 12 об/мин
MTBCF:
MTTR:

РЛС СТ-68У

Трикоординатната РЛС за откриване и съпровождане предимно на нисколетящи и малоразмерни въздушни цели при въздействие с активни и пасивни смущения. Работи в дециметров диапазон в два режима:

Тактико-технически характеристики:

Станцията работи при минимална радиална скорост на целта от 60 до 180 км/ч.

Източник:

  1. Авторски колектив: ''История на Радиотехническите войски'' Еър Груп 2000, 2007г., ISBN 9789547521087